Vyzýváme vrcholné představitele ČR ke kritice porušování lidských práv v Číně


Text petice

Miloš Zeman
Kancelář prezidenta republiky
Pražský hrad
119 08 Praha 1
Lubomír Zaorálek
Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Loretánské náměstí 15
118 00 Praha 1 - Hradčany

Vážený pane prezidente,

rádi bychom jako občané České republiky vyjádřili nespokojenost s Vaší reprezentací našeho postoje vůči porušování lidských práv v Číně.

V uplynulém roce jste se Vy a další přední představitelé státu a jeho zahraniční politiky opakovaně vyjádřili k situaci v Číně způsobem, který nás znepokojuje. Vyvolává dojem, že je Česká republika k porušování lidských práv v Číně shovívavá, nebo že dokonce hodnotí stávající čínskou situaci jako zlepšující se.

Amnesty International, organizace, která se mnoho desetiletí zabývá porušováním lidských práv v Číně, vidí současný stav zcela odlišně. Z přímého výzkumu, který má k dispozici, je zcela zřejmé, že v Čínské lidové republice dochází k porušování lidských práv v obrovské míře a nic nenaznačuje, že by tamní vláda usilovala o změnu tohoto stavu.

Kritiku porušování lidských práv není možné považovat za vměšování se do vnitřních záležitostí. Naopak, jedná se o jeden z pilířů globální ochrany lidských práv.

Apelujeme na Vás, abyste nepodlehli tlaku klást podporu lidských práv do protikladu s ekonomickými zájmy. V době hospodářských těžkostí je klíčová schopnost diplomacie ČR zastávat principiální postoje v souladu s hodnotami demokracie a lidských práv.

Vyzýváme Vás proto, abyste v rámci svých jednání s představiteli Čínské lidové republiky jednoznačně deklarovali nesouhlas občanů ČR s porušováním lidských práv v Číně.

S úctou,

............

Podepište petici

Souhlasím se zpracováním osobních údajů podle Zásad o ochraně a zpracování osobních údajů AI ČR


PŘIDEJTE SVOU BUBLINU
10. 3. V 17:30 PŘED ČÍNSKOU AMBASÁDOU!

(Pelléova 18, Praha 6)

Čína chrání lidská práva? Chceme se od Číny učit sociální stabilizaci? Je situace v Tibetu lepší, než před okupací? S tím v žádném případě nesouhlasíme!

Shromáždění před ambasádou v den výročí násilného potlačení tibetského povstání je tradiční akcí, na níž účastníci vyjadřují nesouhlas s represemi v Tibetu a podporu místním lidem. Letos považujeme za nezbytné reagovat na výroky předních představitelů ČR, které vyvolávají dojem, že se stav lidských práv v Číně zlepšuje. Z přímého výzkumu přitom víme, že porušování lidských práv v Tibetu i jinde v Číně v obrovské míře pokračuje.

Chceme dát najevo, že mnoho občanů ČR s jednáním svých představitelů nesouhlasí a žádá důraznou kritiku porušováním lidských práv v Číně.

Vidíte to stejně? Přijďte v úterý 10. března v 17:30 před čínskou ambasádu! Prostor před ní bude tentokrát zaplavený bublinami – papírovými i mýdlovými, takže vítány jsou i děti. Papírové bubliny, které Vám rozdáme, budou sloužit pro Vaše osobní vzkazy, ty mýdlové necháme v závěru happeningu vystoupat nad ambasádu. Zahraje nám k tomu kapela Zrní. Buďte u toho!